Obvestilo o uporabi piškotkov

To spletno mesto uporablja piškotke v namen izboljšanja uporabniške izkušnje.
Prijava

Spletno zbiranje ponudb za nepremičnine

Poslovni prostori Dole pri Litiji, Dole pri Litiji 8a
Zbiranje nezavezujočih ponudb
Prodamo poslovne prostore Dole pri Litiji, na naslovu Dole pri Litiji 8a, kjer je do nedavnega poslovala pošta 1273 Dole pri Litiji.

Prostori so oddani v najem. Gre za prostore v pritličju in na mansardi poslovne stavbe (GURS k.o. 1842 Dole pri Litiji, stavba št. 255, dela stavbe št. 1 in 2) v skupni izmeri 180,3 m2 (po dejanskih izmerah). Stavba ni etažno razdeljena in nima narejenega katastrskega vpisa. Stoji na parceli št. 4/13 k.o. 1842 Dole pri Litiji v izmeri 137 m2, ki je v solasti Pošte Slovenije d.o.o. v idealnem deležu 79/100. Predmet prodaje je tudi idealni delež parcele 4/14 k.o. 1842 Dole pri Litiji v izmeri 263 m2, ki je v solasti Pošte Slovenije d.o.o. v idealnem deležu 79/100, parcela pa predstavlja zemljišče okoli stavbe. Gre za stavbo zgrajeno leta 1999. Mansardni del je bil obnovljen oz. urejen leta 2002. Poslovni prostori v pritličju v skupni izmeri 83,2 m2 obsegajo predprostor, večji osrednji pisarniški prostor, dve pisarni, sanitarije, shrambo, vetrolov in garažo. Na mansardi se nahajajo večji skupni prostor (tri pisarne), čajna kuhinja in sanitarije v skupni izmeri 97,1 m2. Vhod v pritlične prostore je ločen. Do mansardnih prostorov se pride preko zunanjega stopnišča. Prostori so urejeni in delno opremljeni s pohištveno opremo. Ogrevanje je centralno preko lastne plinske peči na utekočinjeni naftni plin. Osrednji pisarniški prostor v pritličju je tudi klimatiziran.

Dostop do poslovnih prostorov in parkiranje je urejeno. Parkiranje je možno pred stavbo na parceli št. 4/14 in v garaži.

Poslovni prostori so v celoti oddani v najem. Ob prodaji se vse pravice in obveznosti iz naslova najemne pogodbe prenesejo na novega lastnika. Po predhodnem dogovoru je možen vpogled v najemno pogodbo.

Lastništvo poslovnih prostorov je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije d.o.o.. Na nepremičnini imajo predkupno pravico preostali solastnik parcele, najemnik in uporabnik prostorov in Občina Litija. Prodajna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem uveljavljanja predkupnih pravic.

Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

Poslovni prostori se nahajajo v delu stanovanjskih površin in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov andrej.tomplak@posta.si.

E-dražba se izvaja kot odprta dražba, ki ima značilnosti dražbe z zviševanjem cene. Predmetna e-dražba za Predmet prodaje se bo začela dne 22.11.2023 ob 12.00 uri in se bo zaključila istega dne ob 17.00 uri.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 21.11.2023 do 12.00 ure, na lastnikov transakcijski račun št. SI56 0451 5000 1110 867, odprt pri Nova KBM, v znesku 4.100,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila, ki je: Dole pri Litiji. Dražitelj mora do vključno 21.11.2023 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov vladimir.guzej@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Andrej Tomplak na elektronskem naslovu andrej.tomplak@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Podrobnosti razpisa:

ID znak: idealni del 79/100 parcele 1842 4/13 in idealni del 79/100 parcele 1842 4/14

datum dražbe: 22.11.2023 ob 12:00 uri,
varščina: 4.100,00 EUR,
rok za plačilo varščine do 21.11.2023 do 12:00,
izklicna cena: 82.000,00 EUR + pripadajoč davek
korak draženja: 1.000,00 EUR.
Obvezna prijava na e-dražbo: https://www.drazbe.significa.si/

Podrobnosti o dražbi si preberite v Razpisu elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine, ki je priloga oglasu.

Dražba se izvaja skladno s Splošnimi pogoji, ki so objavljeni na portalu https://www.drazbe.significa.si/.

 

Zemljevid

Želite biti obveščeni o novostih?

Z izpolnitvijo kontaktnega obrazca se strinjam, da NAI Significa obdeluje moje podatke za potrebe vzpostavitve stika in obveščanja po elektronski pošti.
pokličite 031 601 368 ali nam pišite
Vaš e-mail
Zadeva
Strinjam se s pogoji poslovanja