Obvestilo o uporabi piškotkov

To spletno mesto uporablja piškotke v namen izboljšanja uporabniške izkušnje.
Prijava

Spletno zbiranje ponudb za nepremičnine

Poslovni prostori Izlake, Izlake 5
Zbiranje nezavezujočih ponudb
Prodamo poslovne prostore v Izlakah, na naslovu Izlake 5, kjer je do leta 2000 poslovala pošta 1411 Izlake.

Prostori so prazni. Gre za poslovne prostore v pritličju poslovno stanovanjske stavbe z urejenim katastrskim vpisom. Stavba je etažno razdeljena. Prodajamo posamezni del št. 6 v stavbi št. 223 k.o. 2649 Izlake (ID znak del stavbe 2649-223-6), v izmeri 75,2 m2. Stavba stoji na parceli št. 527/4 k.o. 2649 Izlake v izmeri 221 m2 in parceli št. 528/8 k.o. 2649 Izlake v izmeri 280 m2, pri čemer sta obe skupni del stavbe. Gre za stavbo zgrajeno leta 1907, na kateri sta bili leta 1991 obnovljeni fasada in streha. Prostori obsegajo prostor za stranke, delovni prostor, sanitarije, vetrolov in ločeno garažo. Ogrevanje prostorov je bilo izvedeno kot centralno radiatorsko iz skupne kurilnice, ki pa je izključeno, saj skupna kurilnica ne obratuje več. Stavba ima skupnega upravnika. Dostop do poslovnih prostorov je omogočen preko parcele št. 528/7 k.o. 2649 Izlake, na kateri je vpisana stvarna služnost dostopa.
Dostop do garaže pa poteka preko parcel št. 531/4 in št. 523/21, obe k.o. 2649 Izlake, pri katerih je v zemljiški knjigi vknjižena služnost dostopa, pri parceli št. 523/21 k.o. 2649 Izlake pa še služnost odvajanja odpadnih voda.

Lastništvo poslovnih prostorov je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije d.o.o..

Nepremičnina se prodaja kot celota, po načelu videno kupljeno.

Poslovni prostori se nahajajo v območju centralnih dejavnosti in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov andrej.tomplak@posta.si.

E-dražba se izvaja kot odprta dražba, ki ima značilnosti dražbe z zviševanjem cene. Predmetna e-dražba za Predmet prodaje se bo začela dne 22.11.2023 ob 12.00 uri in se bo zaključila istega dne ob 17.00 uri.

Za sodelovanje je obvezna REGISTRACIJA na portalu drazbe.significa.si in VPLAČILO varščine najkasneje do vključno 21.11.2023 do 12.00 ure, na lastnikov transakcijski račun št. SI56 0451 5000 1110 867, odprt pri NKBM, v znesku 2.495,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila, ki je: Izlake. Dražitelj mora do vključno 21.11.2023 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.guzej@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Vladimir Guzej na elektronskem naslovu vladimir.guzej@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.


Podrobnosti razpisa:

ID znak: del stavbe 2649-223-6

datum dražbe: 22.11.2023 ob 12:00 uri,
varščina: 2.495,00 EUR,
rok za plačilo varščine do 21.11.2023 do 12:00,
izklicna cena: 49.900 EUR + pripadajoč davek
korak draženja: 500,00 EUR.
Obvezna prijava na e-dražbo: https://www.drazbe.significa.si/

Podrobnosti o dražbi si preberite v Razpisu elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine, ki je priloga oglasu.

Dražba se izvaja skladno s Splošnimi pogoji, ki so objavljeni na portalu https://www.drazbe.significa.si/.
Zemljevid

Želite biti obveščeni o novostih?

Z izpolnitvijo kontaktnega obrazca se strinjam, da NAI Significa obdeluje moje podatke za potrebe vzpostavitve stika in obveščanja po elektronski pošti.
pokličite 031 601 368 ali nam pišite
Vaš e-mail
Zadeva
Strinjam se s pogoji poslovanja