Obvestilo o uporabi piškotkov

To spletno mesto uporablja piškotke v namen izboljšanja uporabniške izkušnje.
Prijava

Spletno zbiranje ponudb za nepremičnine

Poslovni prostori Sveta Ana v Slovenskih goricah, Kremberk 36a
Dražba v teku
Prodamo poslovne prostore v Sveti Ani v Slovenskih goricah, na naslovu Kremberk 36a, kjer je do nedavnega poslovala pošta 2233 Sveta Ana v Slovenskih goricah.

Prostori so prazni. Gre za poslovne prostore v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe z urejenim katastrskim vpisom. Stavba je etažno razdeljena. Prodajamo posamezni del št. 8 v stavbi št. 289 k.o. 513 Kremberk (ID znak del stavbe 513-289-8), v izmeri 121,7 m2. Stavba stoji na parceli št. 328/2 k.o. 513 Kremberk v izmeri 782 m2, ki predstavlja skupni del stavbe. Poleg poslovnega prostora je predmet prodaje tudi parcela št. 328/8 k.o. 513 Kremberk v izmeri 68 m2, ki je v lasti Pošte Slovenije d.o.o. v deležu 1/1 in pri kateri je v zemljiški knjigi vknjižena služnost elektrovoda. Gre za stavbo zgrajeno leta 2002. Prostori obsegajo prostor za stranke, delovni prostor, čajno kuhinjo, garderobo, trezor, sanitarije, hodnik in garažo. Poslovni prostori so delno opremljeni s pohištveno opremo. Ogrevanje je centralno preko etažne peči na utekočinjen naftni plin UNP. Prostori so tudi klimatizirani. Stavba ima skupnega upravnika.
Dostop in parkirišča se nahajajo na parceli, ki predstavlja skupni del stavbe, parkirišča pa so tudi na parceli št. 328/8 k.o. 513 Kremberk.

Lastništvo poslovnih prostorov in parcele je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije d.o.o.. Na parceli št. 328/8 k.o. 513 Kremberk ima predkupno pravico Občina Sveta Ana. Prodajna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem uveljavljanja predkupne pravice.

Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

Poslovni prostori se nahajajo v osrednjem območju centralnih dejavnosti in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov tomislav.slivnjak@posta.si.

E-dražba se izvaja kot odprta dražba, ki ima značilnosti dražbe z zviševanjem cene. Predmetna e-dražba za Predmet prodaje se bo začela dne 13.04.2023 ob 12.00 uri in se bo zaključila istega dne ob 17.00 uri.

Za sodelovanje je obvezna REGISTRACIJA na portalu drazbe.significa.si in VPLAČILO varščine najkasneje do vključno 12.04.2023 do 12.00 ure, na lastnikov transakcijski račun št. SI56 0451 5000 1110 867, odprt pri NKBM, v znesku 3.250,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila, ki je: Sveta Ana. Dražitelj mora do vključno 12.04.2023 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.guzej@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Vladimir Guzej na elektronskem naslovu vladimir.guzej@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.


Podrobnosti razpisa:

ID znak: del stavbe 513-289-8, parcela 513 328/8

datum dražbe: 13.04.2023 ob 12:00 uri,
varščina: 3.250,00 EUR,
rok za plačilo varščine do 12.04.2023 do 12:00,
izklicna cena: 65.000 EUR + pripadajoč davek
korak draženja: 500,00 EUR.
Obvezna prijava na e-dražbo: https://www.drazbe.significa.si/

Podrobnosti o dražbi si preberite v Razpisu elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine, ki je priloga oglasu.

Dražba se izvaja skladno s Splošnimi pogoji, ki so objavljeni na portalu https://www.drazbe.significa.si/.
Velikost: 121,70 m²
Letnik: 2002
DRAŽBA
Draženje navzgor
Zavezujoča varščina:
3.250,00 €
Plačilo varščine:
Najkasneje do 12.04.2023 12:00
Pričetek dražbe:
13.04.2023 12:00
Predviden zaključek dražbe:
13.04.2023 17:00
Čas podaljšanja (min):
15
Dražba zaključena:
Zemljevid
Podobna ponudba
Za izbrani kriterij ni dražb!
NAI Significa - Prodaja lastnega deleža

Želite biti obveščeni o novostih?

Z izpolnitvijo kontaktnega obrazca se strinjam, da NAI Significa obdeluje moje podatke za potrebe vzpostavitve stika in obveščanja po elektronski pošti.
pokličite 031 601 368 ali nam pišite
Vaš e-mail
Zadeva
Strinjam se s pogoji poslovanja