Obvestilo o uporabi piškotkov

To spletno mesto uporablja piškotke v namen izboljšanja uporabniške izkušnje.
Prijava

Spletno zbiranje ponudb za nepremičnine

Poslovni prostori Štanjel, Štanjel 42c
Dražba v teku
Prodamo poslovne prostore v Štanjelu, na naslovu Štanjel 42c.

Prostori so prazni. Gre za prostore v pritličju poslovne stavbe (GURS k.o. 2416 Štanjel, stavba št. 485, del stavbe št. 2) v skupni izmeri 24,6 m2. Stavba ni etažno razdeljena in nima narejenega katastrskega vpisa. Predmetni del stavbe stoji na parceli št. 656/19 k.o. 2416 Štanjel v izmeri 35 m2, ki je v lasti Pošte Slovenije d.o.o. v deležu 1/1. Gre za stavbo zgrajeno leta 2004. Poslovni prostori obsegajo predprostor, večji osrednji prostor in sanitarije. Imajo lasten vhod. Prav tako so opremljeni z lastnim elektro in vodovodnim priključkom. Prodajajo se brez pohištvene opreme. Prostore je možno ogrevati na električno energijo (trenutno se ne ogrevajo). Dostop do poslovnih prostorov je urejen preko parcele št. 656/15 k.o. 2416 Štanjel v izmeri 605 m2, ki je v solasti Pošte Slovenije d.o.o. v idealnem deležu 1/3. Predmet prodaje je tudi idealni del 1/18 parcele 2416 656/15, medtem ko preostali idealni del 5/18 parcele 2416 656/15 ostane v lasti Pošte Slovenije d.o.o..

Lastništvo poslovnih prostorov in idealnega dela 1/3 parcele 2416 656/15 je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije d.o.o.. Na nepremičnini imajo predkupno pravico solastniki parcele 2416 656/15 in Občina Komen. Prodajna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem uveljavljanja predkupne pravice.

Nepremičnina se prodaja kot celota, po načelu videno kupljeno.

Poslovni prostori se nahajajo v osrednjem območju centralnih dejavnosti in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov andrej.tomplak@posta.si.

E-dražba se izvaja kot odprta dražba, ki ima značilnosti dražbe z zviševanjem cene. Predmetna e-dražba za Predmet prodaje se bo začela dne 13.04.2023 ob 12.00 uri in se bo zaključila istega dne ob 17.00 uri.

Za sodelovanje je obvezna REGISTRACIJA na portalu drazbe.significa.si in VPLAČILO varščine najkasneje do vključno 12.04.2023 do 12.00 ure, na lastnikov transakcijski račun št. SI56 0451 5000 1110 867, odprt pri NKBM, v znesku 1.275,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila, ki je: Štanjel. Dražitelj mora do vključno 12.04.2023 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.guzej@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Vladimir Guzej na elektronskem naslovu vladimir.guzej@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Podrobnosti razpisa:

ID znak: parcela 2416 656/19, idealni del 1/18 parcele 2416 656/15

datum dražbe: 13.04.2023 ob 12:00 uri,
varščina: 1.275,00 EUR,
rok za plačilo varščine do 12.04.2023 do 12:00,
izklicna cena: 25.500 EUR + pripadajoč davek
korak draženja: 500,00 EUR.
Obvezna prijava na e-dražbo: https://www.drazbe.significa.si/

Podrobnosti o dražbi si preberite v Razpisu elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine, ki je priloga oglasu.

Dražba se izvaja skladno s Splošnimi pogoji, ki so objavljeni na portalu https://www.drazbe.significa.si/.
Velikost: 24,60 m²
Letnik: 2004
DRAŽBA
Draženje navzgor
Zavezujoča varščina:
1.275,00 €
Plačilo varščine:
Najkasneje do 12.04.2023 12:00
Pričetek dražbe:
13.04.2023 12:00
Predviden zaključek dražbe:
13.04.2023 17:00
Čas podaljšanja (min):
15
Dražba zaključena:
Zemljevid
Podobna ponudba
Za izbrani kriterij ni dražb!
iPLUS Oglas

Želite biti obveščeni o novostih?

Z izpolnitvijo kontaktnega obrazca se strinjam, da NAI Significa obdeluje moje podatke za potrebe vzpostavitve stika in obveščanja po elektronski pošti.
pokličite 031 601 368 ali nam pišite
Vaš e-mail
Zadeva
Strinjam se s pogoji poslovanja