Obvestilo o uporabi piškotkov

To spletno mesto uporablja piškotke v namen izboljšanja uporabniške izkušnje.
Prijava

Spletno zbiranje ponudb za nepremičnine

Poslovni prostori Prosenjakovci, Prosenjakovci 70
Dražba v teku
Prodamo poslovne prostore v Prosenjakovcih, na naslovu Prosenjakovci 70, kjer je do nedavnega poslovala pošta 9207 Prosenjakovci.

Prostori so prazni. Gre za prostore v pritličju poslovno stanovanjske stavbe z urejenim katastrskim vpisom. Stavba je etažno razdeljena. Prodajamo posamezni del št. 3 v stavbi št. 414 k.o. 88 Prosenjakovci (ID znak del stavbe 88-414-3), v izmeri 76,6 m2. Predmet prodaje je tudi pokrito parkirišče s shrambo v sosednji stavbi, in sicer posamezni del št. 3 v stavbi št. 413 k.o. 88 Prosenjakovci (ID znak del stavbe 88-413-3), v izmeri 21,0 m2. Skupaj prodajamo poslovne prostore v izmeri 97,6 m2. Stavbi stojita na parceli št. 2366 k.o. 88 Prosenjakovci v izmeri 2.913 m2, ki je v solasti vseh vsakokratnih lastnikov posameznih delov stavb na parceli. Gre za stavbo zgrajeno leta 2005. Poslovni prostori obsegajo vetrolov, večji prostor za stranke, delovni prostor, skladišče, trezor, čajno kuhinjo in sanitarije ter ločeno pokrito parkirišče s shrambo v sosednji stavbi. Prostori so urejeni in delno opremljeni s pohištveno opremo. Ogrevanje je centralno preko etažne peči na utekočinjen naftni plin UNP. Prostori so tudi klimatizirani. Stavba ima skupnega upravnika.
Dostop in parkirišča se nahajajo na parceli, ki je v solasti vseh vsakokratnih lastnikov posameznih delov stavb na parceli.
Lastništvo poslovnih prostorov in pokritega parkirišča s shrambo je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije d.o.o.. Na parkirišču s shrambo imajo predkupno pravico preostali etažni lastniki, ker pa se nepremičnina prodaja kot celota, imajo s tem predkupno pravico na nepremičnini kot celoti. Prodajna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem uveljavljanja predkupne pravice.

Nepremičnina se prodaja kot celota, po načelu videno kupljeno.

Poslovni prostori se nahajajo v območju površin podeželskega naselja in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov tomislav.slivnjak@posta.si.

E-dražba se izvaja kot odprta dražba, ki ima značilnosti dražbe z zviševanjem cene. Predmetna e-dražba za Predmet prodaje se bo začela dne 22.06.2023 ob 12.00 uri in se bo zaključila istega dne ob 17.00 uri.

Za sodelovanje je obvezna REGISTRACIJA na portalu drazbe.significa.si in VPLAČILO varščine najkasneje do vključno 21.06.2023 do 12.00 ure, na lastnikov transakcijski račun št. SI56 0451 5000 1110 867, odprt pri NKBM, v znesku 3.300,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila, ki je: Prosenjakovci. Dražitelj mora do vključno 21.06.2023 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.guzej@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Vladimir Guzej na elektronskem naslovu vladimir.guzej@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.


Podrobnosti razpisa:

ID znak: del stavbe 88-414-3, del stavbe 88-413-3

datum dražbe: 22.06.2023 ob 12:00 uri,
varščina: 3.300,00 EUR,
rok za plačilo varščine do 21.06.2023 do 12:00,
izklicna cena: 66.000 EUR + pripadajoč davek
korak draženja: 500,00 EUR.
Obvezna prijava na e-dražbo: https://www.drazbe.significa.si/

Podrobnosti o dražbi si preberite v Razpisu elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine, ki je priloga oglasu.

Dražba se izvaja skladno s Splošnimi pogoji, ki so objavljeni na portalu https://www.drazbe.significa.si/.
Velikost: 97,60 m²
Letnik: 2005
DRAŽBA
Draženje navzgor
Varščina:
3.300,00 €
Plačilo varščine:
Najkasneje do 21.06.2023 12:00
Pričetek dražbe:
22.06.2023 12:00
Predviden zaključek dražbe:
22.06.2023 17:00
Čas podaljšanja (min):
15
Dražba zaključena:
Zemljevid
Podobna ponudba
Za izbrani kriterij ni dražb!
NAI Significa - Prodaja lastnega deleža

Želite biti obveščeni o novostih?

Z izpolnitvijo kontaktnega obrazca se strinjam, da NAI Significa obdeluje moje podatke za potrebe vzpostavitve stika in obveščanja po elektronski pošti.
pokličite 031 601 368 ali nam pišite
Vaš e-mail
Zadeva
Strinjam se s pogoji poslovanja