Obvestilo o uporabi piškotkov

To spletno mesto uporablja piškotke v namen izboljšanja uporabniške izkušnje.
Prijava

Spletno zbiranje ponudb za nepremičnine

Parkirni prostor – Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
Dražba v teku
Predmet prodaje je parkirni prostor površine 11,3 m2, s komercialno oznako št. 48, v kletni garaži večjega poslovnega objekta na naslovu Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Poslovni objekt je bil zgrajen leta 1993 in je etažnosti K+ME+3N+MN. Etaže med seboj povezuje osrednje armiranobetonsko stopnišče in dvigala.

Nepremičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«.

Lastninska pravica nepremičnine ID znak: del stavbe 1737-480-66 katastrska občina 1737 TABOR stavba 480 del stavbe 66 (ID 5408823) je urejena in je vpisana v zemljiški knjigi na PRO-REM d.o.o.,- v likvidaciji, Čopova ulica 3, 1000 Ljubljana, do 1/1.

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika prodajalca in sicer po predhodnem dogovoru.

Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov: dejan.ozimek@s-ream.com

E-dražba se izvaja kot odprta dražba, ki ima značilnost dražbe z zviševanjem cene.
Predmetna e-dražba za predmet prodaje se bo začela dne 29.06.2023 ob 12. uri in se bo zaključila istega dne, ob 17. uri.
Za sodelovanje je obvezna REGISTRACIJA na portalu: https://www.drazbe.significa.si in VPLAČILO VARŠČINE najkasneje do vključno 28.06. 2023 do 12. ure, na lastnikov transakcijski račun:
TRR: IBAN SI56 0287 3026 1064 898. odprt pri NLB d.d. v znesku 2.000,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila ki je: Kotnikova PM-2. Dražitelj mora do vključno 28.06.2023 do 12. ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji »pdf« na elektronski naslov:
dejan.ozimek@s-ream.com

Za dodatne informacije vam je na voljo g. Dejan Ozimek na elektronskem naslovu
dejan.ozimek@s-ream.com ali tel. št. 01/586 29 13.

Prodaja nepremičnine je predmet obdavčitve v skladu z 8. členom veljavnega Zakona o davku na promet nepremičnin (v nadaljevanju: ZDPN-2) in se na neto pogodbeno prodajno ceno obračuna 2% DPN, ki ga plača kupec, in ni zajet v prodajno ceno.

Podrobnosti razpisa:
ID znak: del stavbe 1737-480-66 katastrska občina 1737 TABOR stavba 480 del stavbe 66
(ID 5408823), last 1/1, PRO-REM d.o.o.,- v likvidaciji, Čopova ulica 3, 1000 Ljubljana.
Naslov nepremičnine: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
datum dražbe: 29.06.2023 ob 12.uri
varščina: 2.000,00 EUR
rok za plačilo varščine: 28.06.2023 do 12. ure
izklicna cena: 10.000,00 EUR + pripadajoči davek
korak draženja: 500,00 EUR
obvezna prijava na e-dražbo: https://www.drazbe.significa.si/

Naslov nepremičnine: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.

Podrobnosti o dražbi si preberite v Razpisu elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine, ki je priloga oglasu.
Dražba se izvaja skladno s Splošnimi pogoji, ki so objavljeni na portalu https://www.drazbe.significa.si/

PRILOGE:
- razpis
- zemljiško knjižni izpisek,
- izpis iz GURS,
- GD - št. 351-131-91-07-PC z 5.9.1991,
- UD - št. 351-131-91-07-PC-SS z 2.3.1993,
- informativni tloris
Velikost: 11,30 m²
Letnik: 1993
DRAŽBA
Draženje navzgor
Zavezujoča varščina:
2.000,00 €
Plačilo varščine:
Najkasneje do 28.06.2023 12:00
Pričetek dražbe:
29.06.2023 12:00
Predviden zaključek dražbe:
29.06.2023 17:15
Čas podaljšanja (min):
15
Dražba zaključena:
Zemljevid
Podobna ponudba
Za izbrani kriterij ni dražb!
iPLUS Oglas

Želite biti obveščeni o novostih?

Z izpolnitvijo kontaktnega obrazca se strinjam, da NAI Significa obdeluje moje podatke za potrebe vzpostavitve stika in obveščanja po elektronski pošti.
pokličite 031 601 368 ali nam pišite
Vaš e-mail
Zadeva
Strinjam se s pogoji poslovanja