Obvestilo o uporabi piškotkov

To spletno mesto uporablja piškotke v namen izboljšanja uporabniške izkušnje.
Prijava

Spletno zbiranje ponudb za nepremičnine

Poslovni prostor – Gorička 8, Černelavci, 9000 Murska Sobota
Dražba v teku
Predmet prodaje je večji poslovni prostor površine 326,20 m2, v 1. nadstropju poslovnega objekta na naslovu Gorička 8, Černelavci, 9000 Murska Sobota.
Poslovni objekt je bil zgrajen leta 1998 in je etažnosti P+1+M. Etaže med seboj povezuje osrednje armiranobetonsko stopnišče. Dvigala v stavbi ni.

Nepremičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«.

Lastninska pravica nepremičnine ID znak: del stavbe 111-358-4 katastrska občina 111 ČERNELAVCI stavba 358 del stavbe 4 (ID 5487741) je urejena in je vpisana v zemljiški knjigi na PRO-REM d.o.o.,- v likvidaciji, Čopova ulica 3, 1000 Ljubljana, do 1/1.

Prodajna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem uveljavljanja predkupne pravice.

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika prodajalca in sicer po predhodnem dogovoru.

Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov: dejan.ozimek@s-ream.com

E-dražba se izvaja kot odprta dražba, ki ima značilnost dražbe z zviševanjem cene.
Predmetna e-dražba za predmet prodaje se bo začela dne 29.06.2023 ob 12. uri in se bo zaključila istega dne, ob 17. uri.
Za sodelovanje je obvezna REGISTRACIJA na portalu: https://www.drazbe.significa.si in VPLAČILO VARŠČINE najkasneje do vključno 28.06. 2023 do 12. ure, na lastnikov transakcijski račun:
TRR: IBAN SI56 0287 3026 1064 898. odprt pri NLB d.d. v znesku 11.500,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila ki je: Černelavci-6. Dražitelj mora do vključno 28.06.2023 do 12. ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji »pdf« na elektronski naslov:
dejan.ozimek@s-ream.com

Za dodatne informacije vam je na voljo g. Dejan Ozimek na elektronskem naslovu
dejan.ozimek@s-ream.com ali tel. št. 01/586 29 13.

Prodaja nepremičnine je predmet obdavčitve z DDV po 22% stopnji od neto zneska kupnine in se obračuna skladno z določbami 76. a člena ZDDV-1 v povezavi s 45. členom ZDDV-1 in ga obračuna kupec.

OPOMBA !
Kupec nepremičnine je lahko le pravna oseba in sicer, če ima sedež v RS in ki skladno z zakonom
ZDDV-1
• kupuje nepremičnino kot davčni zavezanec,
• ima veljavno slovensko identifikacijsko številko za DDV,
• bo z nepremičnino opravljal dejavnost od katere ima pravico do odbitka vstopnega DDV.
ALI pravna oseba, ki nima sedež v RS, ki pa se bo morala pred izvedbo posla v RS registrirati za DDV.

Podrobnosti razpisa:
ID znak: del stavbe 111-358-4 katastrska občina 111 ČERNELAVCI stavba 358 del stavbe 4
(ID 5487741), last 1/1, PRO-REM d.o.o.,- v likvidaciji, Čopova ulica 3, 1000 Ljubljana.
Naslov nepremičnine: Gorička 8, Černelavci, 9000 Murska Sobota

datum dražbe: 29.06.2023 ob 12.uri
varščina: 11.500,00 EUR
rok za plačilo varščine: 28.06.2023 do 12. ure
izklicna cena: 115.000,00 EUR + pripadajoči davek
korak draženja: 500,00 EUR
obvezna prijava na e-dražbo: https://www.drazbe.significa.si/

Naslov nepremičnine: Gorička 8, Černelavci, 9000 Murska Sobota

Podrobnosti o dražbi si preberite v Razpisu elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine, ki je priloga oglasu.
Dražba se izvaja skladno s Splošnimi pogoji, ki so objavljeni na portalu https://www.drazbe.significa.si/

PRILOGE:
- razpis
- zemljiško knjižni izpisek,
- GD št. 351-1010-96-4 z 17.2.1997,
- UD št. 351-1010-96-4 z 25.11.1999,
- izpis iz GURS,
- izris parcele,
- etažni elaborat,
- energetska izkaznica,
- informativni tloris
Velikost: 326,20 m²
Letnik: 1998
DRAŽBA
Draženje navzgor
Zavezujoča varščina:
11.500,00 €
Plačilo varščine:
Najkasneje do 28.06.2023 12:00
Pričetek dražbe:
29.06.2023 12:00
Predviden zaključek dražbe:
29.06.2023 17:00
Čas podaljšanja (min):
15
Dražba zaključena:
Zemljevid
Podobna ponudba
iPLUS Oglas

Želite biti obveščeni o novostih?

Z izpolnitvijo kontaktnega obrazca se strinjam, da NAI Significa obdeluje moje podatke za potrebe vzpostavitve stika in obveščanja po elektronski pošti.
pokličite 031 601 368 ali nam pišite
Vaš e-mail
Zadeva
Strinjam se s pogoji poslovanja