Obvestilo o uporabi piškotkov

To spletno mesto uporablja piškotke v namen izboljšanja uporabniške izkušnje.
Prijava

Spletno zbiranje ponudb za nepremičnine

Poslovni prostori Jesenice, Cesta maršala Tita 17
Dražba v teku
Prodamo poslovne prostore Jesenice, na naslovu Cesta maršala Tita 17, kjer je do nedavnega poslovala pošta 4270 Jesenice.
Prostori so v manjšem delu oddani v najem. Gre za poslovne prostore v pritličju in delno v kleti poslovno stanovanjske stavbe (GURS k.o. 2175 Jesenice, stavba št. 713, del stavbe št. 2) v skupni izmeri 531,70 m2. Stavba ni etažno razdeljena in nima narejenega katastrskega vpisa. Stoji na parceli št. 1429 k.o. 2175 Jesenice v izmeri 623 m2, ki je v solasti Pošte Slovenije d.o.o. v idealnem deležu 48/100. Gre za stavbo zgrajeno leta 1952, na kateri so bile leta 1991 obnovljene streha in fasada, leta 1992 pa okna in instalacije. Stavba stoji ob železniški postaji Jesenice. Poslovni prostori v pritličju v skupni izmeri 406 m2 obsegajo površine za zaposlene, površine za stranke, zaledne delovne prostore, skladišče in sanitarije, v kleti pa so trije skladiščni prostori v skupni izmeri 126 m2. Prostori se prodajajo brez pohištvene opreme. Ogrevanje prostorov je urejeno na centralno ogrevanje preko toplovoda, ki pa je odklopljen. Najemnik prostore trenutno ogreva preko električnih radiatorjev. Prostori so tudi delno klimatizirani. Dostop do prostorov je možen neposredno s ceste, preko zemljišč v lasti Republike Slovenije. Parkiranje je urejeno tik ob stavbi oz. na okoliških javnih parkirnih mestih. V najem je oddanih 92 m2 prostorov, najemniku, ki ima v prostorih storitveno dejavnost. Najemnik bo v prostorih predvidoma ostal tudi po prodaji nepremičnine. Ob prodaji se vse pravice in obveznosti iz naslova oddanih prostorov v najem, prenesejo na novega lastnika. Po predhodnem dogovoru je možen vpogled v obstoječo najemno pogodbo.

Lastništvo poslovnih prostorov je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije d.o.o.. Na nepremičnini imajo predkupno pravico preostali solastniki parcele in Občina Jesenice. Prodajna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem uveljavljanja predkupnih pravic.
Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

Poslovni prostori se nahajajo v osrednjem območju centralnih dejavnosti in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov andrej.tomplak@posta.si.

E-dražba se izvaja kot odprta dražba, ki ima značilnosti dražbe z zviševanjem cene. Predmetna e-dražba za Predmet prodaje se bo začela dne 22.11.2023 ob 12.00 uri in se bo zaključila istega dne ob 17.00 uri.

Za sodelovanje je obvezna REGISTRACIJA na portalu drazbe.significa.si in VPLAČILO varščine najkasneje do vključno 21.11.2023 do 12.00 ure, na lastnikov transakcijski račun št. SI56 0451 5000 1110 867, odprt pri NKBM, v znesku 12.450,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila, ki je: Jesenice. Dražitelj mora do vključno 21.11.2023 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.guzej@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Vladimir Guzej na elektronskem naslovu vladimir.guzej@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Podrobnosti razpisa:

ID znak: idealni del 48/100 parcele 2175 1429

datum dražbe: 22.11.2023 ob 12:00 uri,
varščina: 12.450,00 EUR,
rok za plačilo varščine do 21.11.2023 do 12:00,
izklicna cena: 249.000 EUR + pripadajoč davek
korak draženja: 3.000,00 EUR.
Obvezna prijava na e-dražbo: https://www.drazbe.significa.si/

Podrobnosti o dražbi si preberite v Razpisu elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine, ki je priloga oglasu.

Dražba se izvaja skladno s Splošnimi pogoji, ki so objavljeni na portalu https://www.drazbe.significa.si/.
Velikost: 531,70 m²
Letnik: 1952
DRAŽBA
Draženje navzgor
Varščina:
12.450,00 €
Plačilo varščine:
Najkasneje do 21.11.2023 12:00
Pričetek dražbe:
22.11.2023 12:00
Predviden zaključek dražbe:
22.11.2023 17:00
Čas podaljšanja (min):
15
Dražba zaključena:
Zemljevid
Podobna ponudba
iPLUS Oglas

Želite biti obveščeni o novostih?

Z izpolnitvijo kontaktnega obrazca se strinjam, da NAI Significa obdeluje moje podatke za potrebe vzpostavitve stika in obveščanja po elektronski pošti.
pokličite 031 601 368 ali nam pišite
Vaš e-mail
Zadeva
Strinjam se s pogoji poslovanja