Obvestilo o uporabi piškotkov

To spletno mesto uporablja piškotke v namen izboljšanja uporabniške izkušnje.
Prijava

Spletno zbiranje ponudb za nepremičnine

Poslovni prostori Jurovski Dol, Jurovski Dol 40a
Dražba v teku
Prodamo poslovne prostore v Jurovskem Dolu, na naslovu Jurovski Dol 40a, kjer je do nedavnega poslovala pošta 2223 Jurovski Dol.

Prostori so prazni. Nahajajo se v pritličju poslovne stavbe, ki se nahaja na parcelah št. 16/4 in 16/6, obe k.o. 529 Jurovski Dol in za katero je v teku katastrski vpis in oblikovanje etažne lastnine. Stavba je bila zgrajena leta 1980. Prostori skupaj merijo 82,3 m2. Stavbi pripada še nadstrešnica, ki se nahaja na parceli št. 16/6 k.o. 529 Jurovski Dol, v izmeri 10,8 m2.
Parcela 529 16/6 v izmeri 565 m2 je v lasti Prodajalca v deležu 1/1 in predstavlja predmet prodaje skupaj z delom stavbe v izmeri 82,3 m2, in celotno nadstrešnico. Poslovni prostori, ki so predmet prodaje, obsegajo prostor za stranke, delovne prostore, čajno kuhinjo, trezor, sanitarije in ločeno kurilnico. Pred vhodom v poslovne prostore je postavljena lesena nadstrešnica. Prostori so delno opremljeni s pohištveno opremo. Ogrevanje je centralno preko etažne električne peči. Prostor za stranke je klimatiziran. Dovoz in parkirišče se nahajata spredaj pred stavbo, prav tako je urejen dovoz do zadnje strani stavbe.
Lastništvo poslovnih prostorov oz. parcele 529 16/6 je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije d.o.o..

Pri navedeni parceli 529 16/6 sta v zemljiški knjigi vknjiženi služnosti elektrovoda in kanalizacijskega omrežja.

Na poslovnih prostorih ima predkupno pravico Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah. Prodajna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem uveljavljanja predkupne pravice.

Nepremičnina se prodaja kot celota, po načelu videno kupljeno.

Poslovni prostori se nahajajo v osrednjih območjih centralnih dejavnosti in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov tomislav.slivnjak@posta.si.

E-dražba se izvaja kot odprta dražba, ki ima značilnosti dražbe z zviševanjem cene. Predmetna e-dražba za Predmet prodaje se bo začela dne 22.11.2023 ob 12.00 uri in se bo zaključila istega dne ob 17.00 uri.

Za sodelovanje je obvezna REGISTRACIJA na portalu drazbe.significa.si in VPLAČILO varščine najkasneje do vključno 21.11.2023 do 12.00 ure, na lastnikov transakcijski račun št. SI56 0451 5000 1110 867, odprt pri NKBM, v znesku 3.200,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila, ki je: Jurovski Dol. Dražitelj mora do vključno 21.11.2023 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.guzej@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Vladimir Guzej na elektronskem naslovu vladimir.guzej@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.


Podrobnosti razpisa:

ID znak: parcela 529 16/6

datum dražbe: 22.11.2023 ob 12:00 uri,
varščina: 3.200,00 EUR,
rok za plačilo varščine do 21.11.2023 do 12:00,
izklicna cena: 64.000 EUR + pripadajoč davek
korak draženja: 1.000,00 EUR.
Obvezna prijava na e-dražbo: https://www.drazbe.significa.si/

Podrobnosti o dražbi si preberite v Razpisu elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine, ki je priloga oglasu.

Dražba se izvaja skladno s Splošnimi pogoji, ki so objavljeni na portalu https://www.drazbe.significa.si/.
Zemljevid
Podobna ponudba
Za izbrani kriterij ni dražb!
iPLUS Oglas

Želite biti obveščeni o novostih?

Z izpolnitvijo kontaktnega obrazca se strinjam, da NAI Significa obdeluje moje podatke za potrebe vzpostavitve stika in obveščanja po elektronski pošti.
pokličite 031 601 368 ali nam pišite
Vaš e-mail
Zadeva
Strinjam se s pogoji poslovanja