Obvestilo o uporabi piškotkov

To spletno mesto uporablja piškotke v namen izboljšanja uporabniške izkušnje.
Prijava

Spletno zbiranje ponudb za nepremičnine

Poslovni prostori Krmelj, Krmelj 21a
Dražba v teku
Prodamo poslovne prostore v Krmelju, na naslovu Krmelj 21a, kjer posluje pogodbena pošta 8296 Krmelj.

Prostori so oddani v najem nosilcu pogodbene pošte. Gre za prostore v pritličju poslovno stanovanjske stavbe z urejenim katastrskim vpisom. Stavba je etažno razdeljena. Prodajamo posamezni del št. 4 v stavbi št. 774 k.o. 1389 Goveji Dol (ID znak del stavbe 1389-774-4), v izmeri 97,2 m2. Stavba stoji na parceli št. 1250/5 k.o. 1389 Goveji Dol v izmeri 2.431 m2, ki je lastnina na skupnem delu stavbe. Gre za stavbo zgrajeno leta 2007. Prostori obsegajo večji prostor za stranke, delovne prostore, trezor, skladišče, čajno kuhinjo in sanitarije. Prostori so urejeni in delno opremljeni s pohištveno opremo. Ogrevanje je centralno radiatorsko preko etažne peči na utekočinjen naftni plin UNP. Osnovni prostori so tudi hlajeni. Stavba ima skupnega upravnika. Dovoz in parkirišča se nahaja na parceli, ki je lastnina na skupnem delu stavbe. Poslovni prostori so v celoti oddani v najem. Ob prodaji se vse pravice in obveznosti iz naslova najemne pogodbe prenesejo na novega lastnika. Po predhodnem dogovoru je možen vpogled v najemno pogodbo. Lastništvo poslovnih prostorov oz. etažnega dela št. 4 je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Na nepremičnini ima predkupno pravico najemnik. Prodajna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem uveljavljanja predkupne pravice.
Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.
Poslovni prostori se nahajajo v osrednjih območjih centralnih dejavnosti in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.
Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potreben predhodni dogovor s predstavnikom Prodajalca na elektronskem naslovu: vladimir.guzej@posta.si.

E-dražba se izvaja kot odprta dražba, ki ima značilnosti dražbe z zviševanjem cene. Predmetna e-dražba za Predmet prodaje se bo začela dne 22.11.2023 ob 12.00 uri in se bo zaključila istega dne ob 17.00 uri.

Za sodelovanje je obvezna REGISTRACIJA na portalu drazbe.significa.si in VPLAČILO varščine najkasneje do vključno 21.11.2023 do 12.00 ure, na lastnikov transakcijski račun št. SI56 0451 5000 1110 867, odprt pri NKBM, v znesku 3.700,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila, ki je: Krmelj. Dražitelj mora do vključno 21.11.2023 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.guzej@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Vladimir Guzej na elektronskem naslovu vladimir.guzej@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Podrobnosti razpisa:

ID znak: del stavbe 1389-774-4

datum dražbe: 22.11.2023 ob 12:00 uri,
varščina: 3.700,00 EUR,
rok za plačilo varščine do 21.11.2023 do 12:00,
izklicna cena: 74.000 EUR + pripadajoč davek
korak draženja: 1.000,00 EUR.
Obvezna prijava na e-dražbo: https://www.drazbe.significa.si/

Podrobnosti o dražbi si preberite v Razpisu elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine, ki je priloga oglasu.

Dražba se izvaja skladno s Splošnimi pogoji, ki so objavljeni na portalu https://www.drazbe.significa.si/.
Velikost: 97,20 m²
Letnik: 2007
DRAŽBA
Draženje navzgor
Varščina:
3.700,00 €
Plačilo varščine:
Najkasneje do 21.11.2023 12:00
Pričetek dražbe:
22.11.2023 12:00
Predviden zaključek dražbe:
22.11.2023 17:00
Čas podaljšanja (min):
15
Dražba zaključena:
Zemljevid
Podobna ponudba
Za izbrani kriterij ni dražb!
NAI Significa - Prodaja lastnega deleža

Želite biti obveščeni o novostih?

Z izpolnitvijo kontaktnega obrazca se strinjam, da NAI Significa obdeluje moje podatke za potrebe vzpostavitve stika in obveščanja po elektronski pošti.
pokličite 031 601 368 ali nam pišite
Vaš e-mail
Zadeva
Strinjam se s pogoji poslovanja