Obvestilo o uporabi piškotkov

To spletno mesto uporablja piškotke v namen izboljšanja uporabniške izkušnje.
Prijava

Spletno zbiranje ponudb za nepremičnine

Poslovni prostori Maribor, Trg revolucije 8
Dražba v teku
Prodamo poslovne prostore v Mariboru, na naslovu Trg revolucije 8, kjer je do nedavnega poslovala pošta 2109 Maribor.

Poslovni prostori se prodajajo delno opremljeni s pohištveno opremo. Nahajajo se v pritličju in delno kleti poslovno stanovanjske stavbe z urejenim katastrskim vpisom (GURS k.o. 659 Tabor, stavba št. 322, del stavbe št. 42) v skupni izmeri 328,7 m2. Stavba stoji na parceli št. 277 k.o. 659 Tabor v izmeri 630 m2, ki je v lasti Pošte Slovenije d.o.o. v idealnem deležu 1/8. Stavba stoji tudi na parceli št. 263 k.o. 659 Tabor v izmeri 72 m2, ki je lastnina na skupnem delu stavbe. Gre za stavbo zgrajeno leta 1980. Prostori poštne poslovalnice v pritličju obsegajo predprostor, prostor za stranke, pisarno, hodnik in pomožni prostor, skupaj v izmeri 171 m2. Prav tako je v pritličju poseben ločen prostor s sanitarijami in lastnim vhodom, primeren za lokal, v izmeri 52 m2. V kleti se nahajajo shramba, arhiv, kuhinja, sanitarije in pomožni prostori, v skupni izmeri 106 m2 in so preko stopnišča in tovornega dvigala povezani s prostori v pritličju. Ogrevanje je centralno preko etažne peči na zemeljski plin. Osnovni prostor (prostor za stranke) je tudi hlajen, ostali so prezračevani.
Dovoz je urejen z zadnje strani stavbe (v prehodu), medtem ko parkirišča niso predmet prodaje.

Etažno lastništvo poslovnih prostorov (GURS k.o. 659 Tabor, stavba št. 322, del stavbe št. 42) v zemljiški knjigi ni urejeno (se ureja), lastništvo deleža na parceli št. 277 k.o. 659 Tabor pa je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije d.o.o.. Na poslovnih prostorih ima predkupno pravico preostali lastnik parcele. Prodajna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem uveljavljanja predkupne pravice.

Nepremičnina se prodaja kot celota in po načelu videno kupljeno.

Poslovni prostori se nahajajo v območju stanovanj in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov tomislav.slivnjak@posta.si.

E-dražba se izvaja kot odprta dražba, ki ima značilnosti dražbe z zviševanjem cene. Predmetna e-dražba za Predmet prodaje se bo začela dne 22.11.2023 ob 12.00 uri in se bo zaključila istega dne ob 17.00 uri.

Za sodelovanje je obvezna REGISTRACIJA na portalu drazbe.significa.si in VPLAČILO varščine najkasneje do vključno 21.11.2023 do 12.00 ure, na lastnikov transakcijski račun št. SI56 0451 5000 1110 867, odprt pri NKBM, v znesku 13.595,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila, ki je: Maribor. Dražitelj mora do vključno 21.11.2023 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.guzej@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Vladimir Guzej na elektronskem naslovu vladimir.guzej@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.


Podrobnosti razpisa:

ID znak: idealni del 1/8 parcele 659 277

datum dražbe: 22.11.2023 ob 12:00 uri,
varščina: 13.595,00 EUR,
rok za plačilo varščine do 21.11.2023 do 12:00,
izklicna cena: 271.900,00 EUR + pripadajoč davek
korak draženja: 3.000,00 EUR.
Obvezna prijava na e-dražbo: https://www.drazbe.significa.si/

Podrobnosti o dražbi si preberite v Razpisu elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine, ki je priloga oglasu.

Dražba se izvaja skladno s Splošnimi pogoji, ki so objavljeni na portalu https://www.drazbe.significa.si/.

 

Velikost: 328,70 m²
Letnik: 1980
DRAŽBA
Draženje navzgor
Varščina:
13.595,00 €
Plačilo varščine:
Najkasneje do 21.11.2023 12:00
Pričetek dražbe:
22.11.2023 12:00
Predviden zaključek dražbe:
22.11.2023 17:00
Čas podaljšanja (min):
15
Dražba zaključena:
Zemljevid
Podobna ponudba
Za izbrani kriterij ni dražb!
iPLUS Oglas

Želite biti obveščeni o novostih?

Z izpolnitvijo kontaktnega obrazca se strinjam, da NAI Significa obdeluje moje podatke za potrebe vzpostavitve stika in obveščanja po elektronski pošti.
pokličite 031 601 368 ali nam pišite
Vaš e-mail
Zadeva
Strinjam se s pogoji poslovanja