Obvestilo o uporabi piškotkov

To spletno mesto uporablja piškotke v namen izboljšanja uporabniške izkušnje.
Prijava

Spletno zbiranje ponudb za nepremičnine

Poslovni prostori Pernica, Pernica 8h
Dražba v teku
Prodamo poslovne prostore v Pernici, na naslovu Pernica 8h, kjer je do nedavnega poslovala pošta 2231 Pernica.

Prostori so prazni. Gre za prostore v pritličju poslovno stanovanjske stavbe z urejenim katastrskim vpisom. Stavba je etažno razdeljena. Prodajamo posamezni del št. 5 v stavbi št. 381 k.o. 642 Pernica (ID znak del stavbe 642-381-5), v izmeri 132,00 m2. Stavba stoji na parceli št. 87/16 k.o. 642 Pernica v izmeri 364 m2, ki je lastnina na skupnem delu stavbe. Gre za stavbo zgrajeno leta 1999. Prostori obsegajo večji prostor za stranke, delovne prostore, trezor, čajno kuhinjo, garderobo, sanitarije, hodnik in prostor kolesarnice. Prostori so urejeni in delno opremljeni s pohištveno opremo. Ogrevanje je centralno preko etažne peči na utekočinjen naftni plin UNP. Osnovni prostor (prostor za stranke) je tudi hlajen. Stavba ima skupnega upravnika. Manjši del parkirišč se nahaja na parceli, ki je lastnina na skupnem delu stavbe.

Lastništvo poslovnih prostorov oz. etažnega dela št. 5 je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije d.o.o.. Na poslovnih prostorih imajo predkupno pravico preostali etažni lastniki. Prodajna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem uveljavljanja predkupne pravice.

Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

Poslovni prostori se nahajajo v območju centralnih dejavnosti in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov tomislav.slivnjak@posta.si.

E-dražba se izvaja kot odprta dražba, ki ima značilnosti dražbe z zviševanjem cene. Predmetna e-dražba za Predmet prodaje se bo začela dne 22.11.2023 ob 12.00 uri in se bo zaključila istega dne ob 17.00 uri.

Za sodelovanje je obvezna REGISTRACIJA na portalu drazbe.significa.si in VPLAČILO varščine najkasneje do vključno 21.11.2023 do 12.00 ure, na lastnikov transakcijski račun št. SI56 0451 5000 1110 867, odprt pri NKBM, v znesku 4.295,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila, ki je: Pernica. Dražitelj mora do vključno 21.11.2023 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.guzej@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Vladimir Guzej na elektronskem naslovu vladimir.guzej@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.


Podrobnosti razpisa:

ID znak: del stavbe del stavbe 642-381-5

datum dražbe: 22.11.2023 ob 12:00 uri,
varščina: 4.295,00 EUR,
rok za plačilo varščine do 21.11.2023 do 12:00,
izklicna cena: 85.900,00 EUR + pripadajoč davek
korak draženja: 1.000,00 EUR.
Obvezna prijava na e-dražbo: https://www.drazbe.significa.si/

Podrobnosti o dražbi si preberite v Razpisu elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine, ki je priloga oglasu.

Dražba se izvaja skladno s Splošnimi pogoji, ki so objavljeni na portalu https://www.drazbe.significa.si/.

 

Velikost: 132,00 m²
Letnik: 1999
DRAŽBA
Draženje navzgor
Varščina:
4.295,00 €
Plačilo varščine:
Najkasneje do 21.11.2023 12:00
Pričetek dražbe:
22.11.2023 12:00
Predviden zaključek dražbe:
22.11.2023 17:00
Čas podaljšanja (min):
15
Dražba zaključena:
Zemljevid
Podobna ponudba
iPLUS Oglas

Želite biti obveščeni o novostih?

Z izpolnitvijo kontaktnega obrazca se strinjam, da NAI Significa obdeluje moje podatke za potrebe vzpostavitve stika in obveščanja po elektronski pošti.
pokličite 031 601 368 ali nam pišite
Vaš e-mail
Zadeva
Strinjam se s pogoji poslovanja