Obvestilo o uporabi piškotkov

To spletno mesto uporablja piškotke v namen izboljšanja uporabniške izkušnje.
Prijava

Spletno zbiranje ponudb za nepremičnine

Poslovni prostori Zgornje Gorje 6b
Dražba v teku
Prodamo poslovne prostore v Zgornjih Gorjah, na naslovu Zgornje Gorje 6b, kjer posluje pogodbena pošta 4247 Zgornje Gorje.

Prostori so oddani v najem nosilcu pogodbene pošte. Gre za prostore v pritličju in delno kleti poslovne stavbe (GURS k.o. 2187 Zgornje Gorje, stavba št. 599, del dela stavbe št. 1) v skupni izmeri 144,0 m2 (po dejanskih izmerah). Stavba ni etažno razdeljena in nima narejenega katastrskega vpisa. Stoji na parceli št. 95/9 k.o. 2187 Zgornje Gorje v izmeri 479 m2, ki je v solasti Pošte Slovenije v idealnem deležu 1/2. Predmet prodaje je tudi delež parcele 95/13 k.o. 2187 Zgornje Gorje v izmeri 22 m2, ki je v solasti Pošte Slovenije v idealnem deležu 1/2, parcela pa predstavlja zemljišče ob zahodnem delu stavbe. Stavba ni etažno razdeljena. Gre za stavbo zgrajeno leta 1957, ki je bila obnovljena leta 1992 (fasada, streha), leta 2010 pa celovito rekonstruirana. Prostori obsegajo 109,0 m2 površine v pritličju objekta ter 35,0 m2 površine v kletni etaži. V pritličju se nahajajo vetrolov, osrednji prostor za stranke, arhiv, skladišče in sanitarije, v kletnih prostorih pa garderoba, skladišče in sanitarije. Prostori so urejeni in delno opremljeni s pohištveno opremo. Ogrevanje je centralno radiatorsko na kurilno olje. Osnovni prostori so tudi hlajeni. Dovoz in parkirišča se nahaja na parceli, ki je predmet prodaje. Poslovni prostori so v celoti oddani v najem. Ob prodaji se vse pravice in obveznosti iz naslova najemne pogodbe prenesejo na novega lastnika. Po predhodnem dogovoru je možen vpogled v najemno pogodbo. Lastništvo poslovnih prostorov oz. parcel je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Na nepremičnini imajo predkupno pravico solastniki parcel in Občina Gorje. Prodajna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem uveljavljanja predkupne pravice.

Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

Poslovni prostori se nahajajo v območju centralnih dejavnosti in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov andrej.tomplak@posta.si.

E-dražba se izvaja kot odprta dražba, ki ima značilnosti dražbe z zviševanjem cene. Predmetna e-dražba za Predmet prodaje se bo začela dne 22.11.2023 ob 12.00 uri in se bo zaključila istega dne ob 17.00 uri.

Za sodelovanje je obvezna REGISTRACIJA na portalu drazbe.significa.si in VPLAČILO varščine najkasneje do vključno 21.11.2023 do 12.00 ure, na lastnikov transakcijski račun št. SI56 0451 5000 1110 867, odprt pri NKBM, v znesku 7.250,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila, ki je: Zgornje Gorje. Dražitelj mora do vključno 21.11.2023 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.guzej@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Vladimir Guzej na elektronskem naslovu vladimir.guzej@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.


Podrobnosti razpisa:

ID znak: idealni del 1/2 parcele 2187 95/9, idealni del 1/2 parcele 2187 95/13

datum dražbe: 22.11.2023 ob 12:00 uri,
varščina: 7.250,00 EUR,
rok za plačilo varščine do 21.11.2023 do 12:00,
izklicna cena: 145.000,00 EUR + pripadajoč davek
korak draženja: 1.000,00 EUR.
Obvezna prijava na e-dražbo: https://www.drazbe.significa.si/

Podrobnosti o dražbi si preberite v Razpisu elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine, ki je priloga oglasu.

Dražba se izvaja skladno s Splošnimi pogoji, ki so objavljeni na portalu https://www.drazbe.significa.si/.
Zemljevid
Podobna ponudba
NAI Significa - Prodaja lastnega deleža

Želite biti obveščeni o novostih?

Z izpolnitvijo kontaktnega obrazca se strinjam, da NAI Significa obdeluje moje podatke za potrebe vzpostavitve stika in obveščanja po elektronski pošti.
pokličite 031 601 368 ali nam pišite
Vaš e-mail
Zadeva
Strinjam se s pogoji poslovanja