Obvestilo o uporabi piškotkov

To spletno mesto uporablja piškotke v namen izboljšanja uporabniške izkušnje.
Prijava

Spletno zbiranje ponudb za nepremičnine

Poslovno - stanovanjski objekt Murska Sobota
Dražba v teku
Prodamo nepremičnino ID znak: parcela 111 1106, katastrska občina 111 ČERNELAVCI parcela 1106 (ID 1111589), v naravi objekt na naslovu Tavčarjeva ulica 28a, 9000 Murska Sobota, s pripadajočim zemljiščem v izmeri 676 m2.

Po podatkih GURS gre za dve stavbi, št. 180 in 181, obe z registrskim vpisom, v naravi pa gre za enoviti objekt. Stavba št. 180 (po podatkih GURS stanovanjska stavba in zgrajena 1988 z NTP 216,1 m2) z naslovom Tavčarjeva ulica 28a, 9000 Murska Sobota, v naravi predstavlja 3-etažni poslovno - stanovanjski objekt z dejansko NTP 404,5 m2. Pritličje obsega mizarsko delavnico z visokimi stropi cca 3,5 m, skladišče, kurilnico, WC in čajno kuhinjo, v nadstropju pa je nedokončano stanovanje, trenutno kot urejene pisarne, WC in skladišče, v 3. etaži pa je neizdelano podstrešje (ni zajeto v NTP kvadraturi). Stavba št. 181 (po podatkih GURS stavba za industrijsko rabo in zgrajena 1988 z NTP 89,4 m2) v naravi predstavlja 1-etažni poslovni objekt, v naravi pa gre za del mizarske delavnice.

Objekt je priključen na električno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Ogrevanje je centralno, na lesno biomaso, ogrevala so radiatorji in kaloriferji. Objekt je prazen. Prevzem v roku 8 dni po plačilu kupnine.

Za objekt je bilo izdano gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske stavbe z delavnico, za delavnico je bilo pridobljeno tudi uporabno dovoljenje.

Lastništvo je urejeno, na nepremičnini ni nobenih bremen. Lastnik in s tem prodajalec je fizična oseba. Dostop do nepremičnine je urejen z javne poti.

Nepremičnina se nahaja v centru spalnega naselja, v bližini športno rekreacijskega parka Fazanerija.

Na nepremičnini ima predkupno pravico Mestna občina Murska Sobota. Prodajna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem uveljavljanja predkupne pravice.

Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

Energetska izkaznica je v izdelavi.

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru dne 18.12.2023. Za oglede je potreben predhodni dogovor s predstavnikom organizatorja e-dražbe na elektronskem naslovu: sabina.gregoric@naisignifica.com.

E-dražba se izvaja kot odprta dražba, ki ima značilnosti dražbe z zviševanjem cene. Predmetna e-dražba za Predmet prodaje se bo začela dne 21.12.2023 ob 12.00 uri in se bo zaključila istega dne ob 17.00 uri.
Za sodelovanje je obvezna REGISTRACIJA na portalu drazbe.significa.si in VPLAČILO varščine najkasneje do vključno 20.12.2023 do 12.00 ure, na fiduciarni račun organizatorja e-dražbe št. SI56 6100 0002 7503 727, odprt pri DH d.d., v znesku 11.800,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila, ki je: Murska Sobota. Dražitelj mora do vključno 20.12.2023 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: sabina.gregoric@naisignifica.com. Za dodatne informacije vam je na voljo Sabina Gregorič na elektronskem naslovu sabina.gregoric@naisignifica.com.

Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Podrobnosti razpisa:
ID znak: parcela 111 1106,
datum dražbe: 21.12.2023 ob 12:00 uri,
varščina: 11.800,00 EUR,
rok za plačilo varščine do 20.12.2023 do 12:00,
izklicna cena: 118.000,00 EUR + pripadajoč davek
korak draženja: 1.000,00 EUR.
Obvezna prijava na e-dražbo: https://www.drazbe.significa.si/

Podrobnosti o dražbi si preberite v Razpisu elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine, ki je priloga oglasu.

Dražba se izvaja skladno s Splošnimi pogoji, ki so objavljeni na portalu https://www.drazbe.significa.si/.
Velikost: 493,90 m²
Letnik: 1988
DRAŽBA
Draženje navzgor
Zavezujoča varščina:
14.330,00 €
Plačilo varščine:
Najkasneje do 06.12.2023 12:00
Pričetek dražbe:
07.12.2023 12:00
Predviden zaključek dražbe:
07.12.2023 17:00
Čas podaljšanja (min):
15
Dražba zaključena:
Zemljevid
Podobna ponudba
Za izbrani kriterij ni dražb!
iPLUS Oglas

Želite biti obveščeni o novostih?

Z izpolnitvijo kontaktnega obrazca se strinjam, da NAI Significa obdeluje moje podatke za potrebe vzpostavitve stika in obveščanja po elektronski pošti.
pokličite 031 601 368 ali nam pišite
Vaš e-mail
Zadeva
Strinjam se s pogoji poslovanja