Obvestilo o uporabi piškotkov

To spletno mesto uporablja piškotke v namen izboljšanja uporabniške izkušnje.
Prijava

Spletno zbiranje ponudb za nepremičnine

Poslovni prostori Apače, Apače 42a
Zbiranje nezavezujočih ponudb
Prodamo poslovne prostore v Apačah, na naslovu Apače 42a, kjer je do nedavnega poslovala pošta 9253 Apače. Prostori so prazni. Gre za poslovne prostore v pritličju poslovne stavbe z urejenim katastrskim vpisom. Stavba je etažno razdeljena.

Prodajamo posamezni del št. 1 v stavbi št. 288 k.o. 181 Apače (ID znak del stavbe 181-288-1), v izmeri 157,60 m2. Stavba stoji na parceli št. 12/1 k.o. 181 Apače v izmeri 788 m2, ki je lastnina na skupnem delu stavbe. Gre za stavbo zgrajeno leta 1992, na kateri je bila leta 2006 obnovljena streha. Prostori obsegajo prostor za stranke, delovne prostore, čajno kuhinjo, garderobo, trezor, sanitarije, hodnik in ločeno garažo. Poslovni prostori so delno opremljeni s pohištveno opremo. Ogrevanje prostorov je urejeno na centralno ogrevanje na toplotno črpalko, vgrajeno leta 2015. Parkirišča se nahajajo v neposredni bližini stavbe, na parceli št. 12/1 k.o. 181 Apače. V zemljiški knjigi je pri navedeni nepremičnini vknjižena služnostna pravica peš prehoda in z ustreznimi delovnimi aparati in napravami do sosednjih poslovnih prostorov.
Lastništvo poslovnih prostorov oz. etažnega dela št. 1 je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije d.o.o.. Na poslovnih prostorih imata predkupno pravico preostala etažna lastnika. Prodajna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem uveljavljanja predkupne pravice.

Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

Poslovni prostori se nahajajo v osrednjem območju centralnih dejavnosti in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov tomislav.slivnjak@posta.si.

E-dražba se izvaja kot odprta dražba, ki ima značilnosti dražbe z zviševanjem cene. Predmetna e-dražba za Predmet prodaje se bo začela dne 22.11.2023 ob 12.00 uri in se bo zaključila istega dne ob 17.00 uri.

Za sodelovanje je obvezna REGISTRACIJA na portalu drazbe.significa.si in VPLAČILO varščine najkasneje do vključno 21.11.2023 do 12.00 ure, na lastnikov transakcijski račun št. SI56 0451 5000 1110 867, odprt pri NKBM, v znesku 4.445,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila, ki je: Apače. Dražitelj mora do vključno 21.11.2023 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.guzej@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Vladimir Guzej na elektronskem naslovu vladimir.guzej@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.


Podrobnosti razpisa:

ID znak: del stavbe 181-288-1

datum dražbe: 22.11.2023 ob 12:00 uri,
varščina: 4.445,00 EUR,
rok za plačilo varščine do 21.11.2023 do 12:00,
izklicna cena: 88.900 EUR + pripadajoč davek
korak draženja: 1.000,00 EUR.
Obvezna prijava na e-dražbo: https://www.drazbe.significa.si/

Podrobnosti o dražbi si preberite v Razpisu elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine, ki je priloga oglasu.

Dražba se izvaja skladno s Splošnimi pogoji, ki so objavljeni na portalu https://www.drazbe.significa.si/.

 

Zemljevid

Želite biti obveščeni o novostih?

Z izpolnitvijo kontaktnega obrazca se strinjam, da NAI Significa obdeluje moje podatke za potrebe vzpostavitve stika in obveščanja po elektronski pošti.
pokličite 031 601 368 ali nam pišite
Vaš e-mail
Zadeva
Strinjam se s pogoji poslovanja