Obvestilo o uporabi piškotkov

To spletno mesto uporablja piškotke v namen izboljšanja uporabniške izkušnje.
Prijava

Spletno zbiranje ponudb za nepremičnine

POGOSTA VPRAŠANJA

Kaj je elektronska dražba (e-dražba)?

Elektronska dražba je proces nakupa in prodaje nepremičnin, premičnin in ostalega premoženja, ki poteka izključno v elektronski obliki na dan, ki ga prireditelj razpiše za posamezno premoženje (dražbeno blago). Posamezen dražitelj lahko sodeluje na elektronski dražbi in spremlja njen potek, samo v primeru, če je od časa objave dražbe in začetka dražbe vplačal predpisano varščino za dražbeno blago.

Kaj so prednosti elektronske dražbe?

  • Transparenten proces prodaje.
  • Dražitelji se med seboj ne poznajo in ne vedo koliko drugih dražiteljev sodeluje na elektronski dražbi.
  • Dražba se odvija avtomatsko glede na objavljen razpis dražbe.

Kako lahko sodelujem na elektronski dražbi?

Posamezen dražitelj lahko sodeluje na elektronski dražbi v primeru, da se brezplačno registrira na portalu drazbe.significa.si in če je pravočasno vplačal zahtevano varščino za dražbeno blago. Običajno najkasneje 24 ur pred pričetkom dražbe.

Do kdaj je potrebno vplačati varščino in v kakšnem znesku?

Varščino je potrebno vplačati na TRR ki je naveden v Razpisnih pogojih posamezne dražbe, najkasneje 24 ur pred pričetkom dražbe, oz. najkasneje do dneva in ure, kot je navedeno v Razpisnih pogojih posamezne dražbe.

Z vplačilom varščine se vam omogoči sodelovanje na izbrani dražbi.

Pri vsaki razpisani dražbi je razpisana višina varščine oz. odstotek varščine, ki je izračunan od izklicne cene dražbenega blaga. Varščina običajno znaša 5-10 % izklicne cene.

Ali varščino dobim vrnjeno?

Če na dražbi ne uspete, se vam varščina v celoti vrne v 3 delovnih dneh na TRR preko katerega ste varščino nakazali. V primeru, da na dražbi uspete, pa se vam varščine šteje v kupnino.

Ali varščino dobim vrnjeno, tudi če ne dražimi, varščino pa sem vplačal?

V kolikor na dražbi ne dražite in ste varščino vplačali, se vam varščina v celoti vrne v 3 delovnih dneh po izvedeni dražbi, na TRR preko katerega ste varščino nakazali, razen če ni v Razpisu dražbe določeno drugače.

Ali je možen predhodni ogled dražbenega blaga?

Ogled dražbenega blaga je možen, če je v Razpisnih pogojih dražbe tako opredeljeno. Za ogled se je potrebno predhodno dogovoriti preko drazbe@naisignifica.com oz. preko telefona 031 601 368 oz. preko kontakta, ki je naveden v Razpisnih pogojih posamezne dražbe.

Na koga se lahko obrnem za več informacij?

Za več informacij se lahko obrnete na kontakt prodajne pisarne NAI Significa d.o.o. 031 601 368 oz. preko drazbe@naisignifica.com .

Če se zanimam za več dražbenega blaga, ali je potrebno plačati varščino za vsako dražbeno blago?

Za vsako dražbeno blago je razpisana nova dražba in v primeru, da želite sodelovati na več različnih dražbah, je potrebno varščino vplačati za vsako dražbeno blago posebej.

Kaj se zgodi v primeru, če sem na dražbi edini sodelujoči?

Podatka o število sodelujočih ne razkrivamo, zato dražba poteka tudi v primeru, če ste edini sodelujoči.

Ali je registracija na portal brezplačna?

Da, registracija na portal drazbe.significa.si je popolnoma brezplačna.

Kaj pridobim z brezplačno registracijo na portalu drazbe.significa.si?

Poleg že vidnega opisa, slik predmeta in izklicne cene, pridobite tudi obveščanje o aktualnih dražbah in spremljate potek elektronskih dražb, tudi če ne vplačate varščine.

Ali omogočate prodajo mojih nepremičnin (ali premičnin) preko elektronskih dražb in kako poteka?

Tako pravne kot fizične osebe lahko prodajajo preko elektronskih dražb na portalu drazbe.significa.si. Po predhodnem dogovoru nam posredujete dokumente o premoženju, ki ga želite prodati preko elektronskih dražb, ter vse podatke za objavo.

V podpis vam posredujemo pogodbo o sodelovanju, kjer je določena tudi provizija v primeru uspešne prodaje. Dogovorimo se o datumu in uri izvedbe dražbe. Vam svetujemo pri določitvi izklicne cene. Ter se dogovorimo o terminih in lokaciji za izvedbo ogledov nepremičnine.

Varščine sprejemamo na naš TRR in vas o sodelujočih tudi sproti obveščamo. V primeru uspešne prodaje s kupcem direktno sklenete prodajno pogodbo, za uspešno prodajo pa si obračunamo dogovorjeno provizijo.

Katere vrste dražb potekajo na portalu drazbe.significa.si?

Na portalu lahko zasledite elektronske dražbe z zviševanjem izklicne cene, dražbe z nižanjem izklicne cene in zbiranje nezavezujočih ponudb.

Pri elektronski dražbi z zviševanjem izklicne cene na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno do konca poteka elektronske dražbe. Čas do zaključka elektronske dražbe se lahko podaljša za 15 minut, če dražitelj odda novo ponudbo 15 minut pred nastavljenim zaključkom elektronske dražbe. Če podate najvišjo ponudbo se vam varščine šteje v kupnino, v nasprotnem primeru se vam vrne. V primeru najvišje ponudbe ste na dražbi zavezani skleniti pogodbo in kupiti dražbeno blago, sicer varščino zadržimo.

Pri elektronski dražbi z zniževanjem izklicne cene se dražba začne z izklicem začetne izklicne cene, ki se po naključnih intervalih znižuje. Uporabnik lahko sprejme izklicno ceno s potrditvijo izklicne cene za dražbeno blago. Tako na dražbi uspe tisti dražitelj, ki prvi potrdi ponudbo za ceno, določeno v posameznem dražbenem koraku. Dražbena hiša sme v kateremkoli koraku zniževanja cene odstopiti od nadaljnje dražbe in nadaljnjega zniževanja cene posamezne nepremičnine. V kolikor do takrat nihče izmed uporabnikov ne sprejme cene dražbenega blaga, ki je določena v posameznem koraku, dražba ni uspešna. V primeru sprejete ponudbe ste na dražbi zavezani skleniti pogodbo in kupiti dražbeno blago, sicer zadržimo varščino.

Nezavezujoče zbiranje ponudb je javno vabilo, na katerega se lahko registrirani uporabniki, brez vplačila varščine, odzovejo s svojo ponudbo, pri tem pa prodajalec ni obvezan sprejeti ponudbe oz. skleniti pogodbe s ponudnikom. Nezavezujoče ponudbe lahko oddajo le registrirani uporabniki, v času objave na portalu drazbe.significa.si.

Kakšne so obveznosti izbranega ponudnika na dražbi?

Uspešni ponudnik po koncu dražbe direktno s prodajalcem podpiše prodajno pogodbo in plača kupnino, ter izpolni ostale morebitne obveznosti v skladu s prodajno pogodbo. Vplačana varščina se všteva v kupnino.

Ali je portal drazbe.significa.si prodajalec?

Na portalu drazbe.significa.si zastopamo prodajalce, ter potencialnim kupcem (dražiteljem) nudimo strokovno pomoč in podporo pri sodelovanju na elektronskih dražbah.

iPLUS Oglas

Želite biti obveščeni o novostih?

Z izpolnitvijo kontaktnega obrazca se strinjam, da NAI Significa obdeluje moje podatke za potrebe vzpostavitve stika in obveščanja po elektronski pošti.
pokličite 031 601 368 ali nam pišite
Vaš e-mail
Zadeva
Strinjam se s pogoji poslovanja