Obvestilo o uporabi piškotkov

To spletno mesto uporablja piškotke v namen izboljšanja uporabniške izkušnje.
Prijava

Spletno zbiranje ponudb za nepremičnine

Poslovni prostori PE Celje, Krekov trg 9
Zbiranje nezavezujočih ponudb
POTEKA ZBIRANJE NEZAVEZUJOČIH PONUDB DO 13.02.2023

Prodajajo se poslovni prostori PE Celje, na naslovu Krekov trg 9 v Celju. Poslovni prostori obsegajo večjo poslovno stavbo s poštno poslovalnico 3101 Celje, zemljišče pod in okrog stavbe ter dvorišče s parkirnimi mesti. Poslovni prostori so skoraj v celoti zasedeni. Poslovna stavba se sestoji iz dveh delov in sicer osnovnega objekta (GURS k.o. 1077 Celje, stavba št. 1305 in stavba št. 3042 – dograditev) in dvoriščnega prizidka (GURS k.o. 1077 Celje, stavba št. 1307). Stavbe niso etažno razdeljene in nimajo narejenega katastrskega vpisa.

Osnovni objekt se sestoji iz kleti, pritličja, dveh nadstropij in mansarde, dograditev osnovnega objekta je pritlične izvedbe, dvoriščni prizidek pa je iz pritličja in nadstropja. V kleti so skladiščni ter tehnični prostori (tudi kurilnica). V pritličju se nahaja poštna poslovalnica z zalednimi prostori, pa tudi pisarniški prostori. V nadstropjih so pisarniški prostori s sanitarijami in čajnimi kuhinjami ter večja in manjša sejna soba. Na mansardi so prav tako pisarniški prostori, ki so v tretjinskem delu urejeni, v preostalem delu pa so potrebni obnove. Skupaj gre za poslovne prostore v izmeri 3.662,40 m2. Prostori so lastniško zasedeni, delno pa tudi oddani v najem povezanim in ostalim pravnim subjektom. Na dvorišču, kjer je na razpolago 7 parkirnih mest, se neposredno ob osnovnem objektu nahaja še nadstrešnica.

Poslovna stavba je bila zgrajena med leti 1897-1898, v neorenesančnem stilu, po načrtih dunajske cesarsko kraljevske družbe Bureau fuer Post bauten. Razglašena je za kulturni oz. zgodovinski spomenik. V Registru nepremične kulturne dediščine je vpisana z imenom Celje – Palača Krekov trg 9 (EŠD 4298), prav tako je razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena z Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Celje.

Prizidek je bil dograjen leta 1960. Zunanja fasada glavnega objekta je bila obnovljena leta 2018, streha pa 2019. V objektu so bila v zadnjih letih obnovljena tudi okna, sanitarije, klimatske naprave ter kotlovnica. Stavba je masivno grajena. Zunanji zidovi so debeline 60 cm. Streha je poševna, na tleh podstrešja je položena steklena volna. Večina oken je novejših, z lesenim okvirjem in dvoslojno izolacijsko zasteklitvijo. Preostala okna so prav tako z lesenim okvirjem in dvoslojno izolacijsko zasteklitvijo. V objektu je nameščena kogeneracijska (SPTE) naprava. Za ogrevanje in pogon motorja naprave se uporablja zemeljski plin. Naprava obratuje v ogrevalni sezoni, toplota se porablja za ogrevanje, proizvedena elektrika pa se oddaja v omrežje. Sama kotlovnica na zemeljski plin, ki se nahaja v kleti, je bila obnovljena leta 2013. V poštni poslovalnici v pritličju je ogrevanje talno in delno konvektorsko, v ostalih nadstropjih je radiatorsko. Poslovalnica je tudi prezračevana. Prostori so hlajeni z multisplit in split sistemi.
Glavna stavba stoji na parceli št. 2221/1 k.o. 1077 Celje, dvorišče in prizidek pa na parceli št. 2222 k.o. 1077 Celje.

Predmet prodaje je tudi manjše zemljišče pred stavbo, parcela št. 2223 k.o. 1077 Celje, na kateri stoji spomeniško obeležje. Izmera vseh 3 parcel skupaj znaša 1.784 m2. Lastništvo stavb in parcel je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije.

Dostop do obravnavane nepremičnine je mogoč z vozili in peš iz Mariborske ceste ali Cankarjeve ulice preko parcel, ki so v lasti Mestne občine Celje z zaznambo javnega dobra, Republike Slovenije ali so družbena lastnina v splošni rabi. V neposredni bližini stavbe se nahajata glavna železniška in avtobusna postaja Celje, prav tako je v oddaljenosti 150 m parkirna hiša in večje število javnih plačljivih parkirišč.

Na nepremičnini ima predkupno pravico Mestna občina Celje. Prodajna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem uveljavljanja predkupnih pravic. Poslovni prostori se v delu, ki so nezasedeni, prodajajo opremljeni s pohištveno opremo. Preostala pohištvena oprema, ki je zasedena s strani prodajalca in najemnikov oz. je še v njihovi uporabi, pa ni predmet prodaje.
Komplet nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

Poslovni prostori so trenutno večidel zasedeni. Prostih je še ca. 400 m2 urejenih pisarniških prostorov in še tolikšen del mansarde, ki je potrebna ureditve oz. obnove. Pošta Slovenije bo v prostorih ostala do prodaje oz. najdle še eno leto po prodaji, ko se bo preselila na drugo lokacijo. Izjema so prostori poštne poslovalnice v pritličju, ki jih bo ob prodaji dolgoročno povratno najela. V najem so oddani pisarniški in storitveni prostori dvema najemnikoma v skupni izmeri 595 m2 (v pritličju, I. in II. nadstropju) in dve parkirni mesti. Najemnika bosta v prostorih predvidoma ostal tudi po prodaji nepremičnine. Ob prodaji se vse pravice in obveznosti iz naslova že oddanih prostorov v najem, prenesejo na novega lastnika. Po predhodnem dogovoru je možen vpogled v obstoječe najemne pogodbe. Pošta Slovenije bo sočasno ob prodaji prostorov sklenila dolgoročen povraten najem dela prostorov v pritličju za poštno poslovalnico, v izmeri ca. 225 m2, po tržni ceni 8,0 EUR/m2 mesečno, kar je pogoj prodaji.

Na strehi stavbe se nahaja antena bazne postaje, ki ni predmet prodaje. Na vseh treh parcelah je na podlagi krovne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti vpisana stvarna služnost pravice za izgradnjo elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture za namestitev in koriščenje baznih postaj in prostorov namenjenih za montažo telekomunikacijske opreme ter pravice hoje, vožnje, dostopa in vzdrževanja elektronsko komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture.

Poslovni prostori se nahajajo v območju drugih zemljišč in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.Dopustne dejavnosti so Pošta, promet in zveze (železniški promet, PTT storitve) in mestotvorne dejavnosti.

Prodajna cena:           tržna cena + pripadajoči davek

Energetski razred:        122 kWh/m2a (dovedena energija)

Šifra:                               302031010000

Vrsta objekta:                poslovni prostori (poslovna stavba) z zemljiščem

Regija:                           Savinjska

Kraj:                                Celje

Leto izgradnje:              1949 in 1960

Leto zadnje prenove:    2018 (fasada), 2019 (streha)

Velikost:                      poštna poslovalnica s pomožnimi prostori: 494,00 m2

                                       pisarniški prostori (P, 1. in 2. nadstropje): 2.069,00 m2

                                       ostali prostori (klet, mansarda): 1.099,0 m2

                                       skupaj poslovni prostori: 3.662,00 m2

                                      zemljišče: 1.784,00 m2

Vrsta ogrevanja:           centralno ogrevanje na zemeljski plin in kogeneracijo

Zemljiška knjiga:           urejeno stanje

ID znak:                       parcele 1077 2221/1, 1077 2222, 1077 2223

 

Ogled nepremičnine je možen v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede in dodatne informacije vam je na voljo g. Vladimir Guzej na elektronskem naslovu vladimir.guzej@posta.si.

 

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV (je pa lahko opcija). Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Zemljevid

Želite biti obveščeni o novostih?

Z izpolnitvijo kontaktnega obrazca se strinjam, da NAI Significa obdeluje moje podatke za potrebe vzpostavitve stika in obveščanja po elektronski pošti.
pokličite 031 601 368 ali nam pišite
Vaš e-mail
Zadeva
Strinjam se s pogoji poslovanja